Aktuality

5.11.2020

Vzhledem k současné situaci a nařízení vlády ČR není možné uspořádat členskou schůzi MS, proto Vás výbor MS Náchod žádá o hlasování e-mailem,případně telefonicky na tyto body:

1. Hlasuji pro letovou sezónu  2021 ZÁPAD     

2. Hlasuji pro letovou sezónu  2021 JIHO VÝCHOD

3. Mám zájem být ve startovací komisi

4. Souhlasím s počítáním výsledků do mistrovství OS při nesplněném počtu 20 chovatelů,150 holubů

Prosím,aby každý člen MS do 15.11 provedl hlasování a oznámil ho tajemníkovi MS nejlépe e-mailem nebo telefonicky. Děkuji J.Vik

6.2.2020

http://www.krmivasadova.cz

cenik na "odkazy"