Hrdlička Josef

Adresa: Zvole 35,552 25 Rychnovek,mob:723 513 806, e-mail: borekhrdlicka@seznam.cz