Výstava OS Náchod pořádaná MS Náchod 7.12.2019 ve Svinišťanech