Výsledek hlasování

15.11.2020

Výsledky hlasování MS Náchod k 15.11.2020

Nahrazující schůzi MS Náchod

Hlasovalo se k těmto bodům:

1. LS 2021 západ

2. LS 2021 jihovýchod

3. zájem člena být ve startovací komisi na 2021

4. souhlas s počítáním výsledků do mistrovství OS při nesplněném počtu 20 chovatelů/150 holubů.

Výsledky hlasování s počtem 27 členů:

Pro LS 2021 západ: pro-8,proti-16,zdržel-1,nehlasoval-2

Pro LS 2021 jihovýchod: pro-16,proti-8,zdržel-1,nehlasoval-2

Zájem člena být ve startovací komisi: Jiří Slezák,Jiří Vik

Počítání výsledků do mistrovství OS při nesplněném počtu 20 chovatelů/150 holubů: pro-20,proti-4,zdržel-1,nehlasoval-2

USNESENÍ:

MS Náchod se usnesl většinovým počtem hlasů

1. LS 2021 se poletí ze směru jihovýchod

2. členy startovací komise pro rok 2021 jsou navrženi Jiří Slezák a Jiří Vik

3. členové souhlasí pro rok 2021 s počítáním výsledků do mistrovství OS při nesplněném počtu 20 chovatelů/150 holubů.

Vypracoval: J.Vik Schválil: B.Lemberk

Přílohy: volební listina