Výsledek hlasování

31.12.2020

Zápis z hlasování MS Náchod k 31.12.2020

Nahrazující schůzi MS Náchod

Program hlasování:

1. Hostování p. Jaroslava Vamberského  z MS Puchlovice v MS Náchod pro rok 2021

2. Přijetí p. Pavla Chudého,Přepychy 12,517 32 Přepychy za člena MS Náchod

Výsledky hlasování s počtem 27 členů: hlasovalo se telefonicky,sms,e-mail.

Ad1. Pro 25 , proti 0, nehlasoval 2

Ad2. Pro 25 , proti 0, nehlasoval 2

USNESENÍ:

MS  Náchod se usnesl většinovým počtem hlasů

1. Pro hostování pro rok 2021 je přijat p. Jaroslav Vamberský

2. Do MS Náchod je přijat za člena p. Pavel Chudý ,Přepychy 12, 517 32 Přepychy,číslo chovatele: 225

Vypracoval: J.Vik                                                       Schválil: B.Lemberk