Zápis z členské a volební schůze z 12.10.2019

12.10.2019

Zápis 3/2019

Z členské schůze MS Náchod 0132 konané dne 12.10 v ZS Česká Skalice od 16 hodin.

Program: 1. Přivítání

2. Prezence

3. Přijetí nových členů

4. Volba volební komise

5. Volba předsedy MS Náchod

6. Volba členů výboru a revizní komise MS Náchod

7. Návrh kandidátů do výboru OS Náchod a kandidáta na

předsedu OS Náchod

8. Volba delegátů na konferenci OS Náchod

9. Návrh výměny starého clubsystému Benzing za nový

10. Odsouhlasení změny názvu a sídla MS Náchod

11. Diskuze

12. Usnesení

13. Závěr

Ad1. Předseda B. Lemberk přivítal členy,přečetl program a schůzi zahájil.

Program byl schválen -17pro.

Ad2. Z 23členů MS Náchod přítomno 17,omluveno 6.

Ad3. Žádost o přijetí do MS Náchod podali:

Janků Petr,Janků Zdeněk,Nožková Markéta,Viková

Pavlína.

Hlasování : 17 pro

Ad4. Do volební komise byli navrženi Lemberk Bohumil,Vik Jiří.

- Hlasování 15 pro,2 zdrželi

Volební komise bude řídit průběh voleb a vyhlásí výsledky voleb.

Ad 5. Na předsedu MS Náchod 0132 byl navržen Bohumil Lemberk

 • Hlasování: 16 pro,1 zdržel

Ad6. Do výboru MS Náchod 0132 byli navrženi:

Vik Jiří,Rojšl Miroslav,ing.Kwiecien Jiří,Viková Pavlína

 • Hlasování 12 pro,5 zdržel

Do revizní komise MS Náchod 0132 byli navrženi:

Předseda: Matyáš Martin

Členové: Slezák Jiří,Souček Bohuslav

 • Hlasování 15pro,2 zdrželi

Ad7. Výbor MS Náchod navrhl kandidáty do funkcí OS Náchod

Na předsedu OS Náchod je navržen Miroslav Rojšl

 • Hlasování: 16 pro,1 zdržel

Na členy do výboru OS Náchod jsou navrženi:

Vik Jiří,ing.Kwiecien Jiří,Florian Miloslav,Matyáš Martin.

 • Hlasování:13pro,4 zdrželi

Ad8. Na podzimní konferenci OS Náchod byli navrženi delegáti:

Vlček Václav,Lemberk Bohumil,Švorc Zdeněk,Hrdlička Josef,Slezák

Jiří.

 • Hlasování: 12pro,5 zdrželo

Ad9. př.Vik navrhl výměnu starého clubsystému Benzing za nový

(pouze pro chovatele mající EKS Benzing) ato:

1.chovatelé odkoupí clubsystém starý cca. 4 měsíce od př.Slezáka J. s tím,že si ponechá starý systém

2.chovatelé zakoupí výměnou s doplatkem nový clubsystém od zástupce f.Benzing ¨

- Hlasování: 6 pro,5proti pro variantu 2.

Ad10. Výbor MS navrhl změnu sídla a názvu spolku na: Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů, místní spolek Česká Skalice se sídlem Nyklíčkova 341, 552 03 Česká Skalice.

IČ: 056 76 827

 • Hlasování přitomných členů jmenovitě

  1.Josef Kvíčera - PRO

  2.Josef Hrdlička - PRO

  3.Jiří Vik - PRO

  4.Miloslav Florian - PRO

5.Jaroslav Rais - PRO

6.Štefan Kandra - PRO

7.Pavel Balihar - PRO

8.Martin Matyáš - PRO

9.Miroslav Rojšl - PRO

10.Václav Vlček - PRO

11.ing.Jiří Kwiecien - PRO

12.Vladimír Macek - PRO

13.Zdeněk Švorc - PRO

14.Jiří Slezák - PRO

15.Bohumil Lemberk- PRO

16.Jaroslav Kaněra - PRO

17.Milan Syrovátko - PRO

PRO 17 členů ,proti 0,zdržel 0

Ad11. ing. J.Kwiecien oznámil doplatky za letovou sezónu 2019.

Diskutovalo se o dalším postupu na opravu poškozené střechy a úprav budovy ZS

Ad12 . USNESENÍ: Schůze MS Náchod 0132 se usnesla:

1.Noví členové MS Náchod jsou: Janků Petr,Janků Zdeněk,Nožková Markéta,Viková Pavlína

2.Předsedou MS Náchod 0132 je Lemberk Bohumil

3.Členové výboru MS Náchod 0132 jsou:

Rojšl Miroslav - místopředseda

Vik Jiří - tajemník

ing. Kwiecien Jiří - pokladník

Viková Pavlína - člen výboru

4.Předseda revizní komise je Matyáš Martin

5.Členové revizní komise jsou: Slezák Jiří,Souček Bohuslav

6.Na předsedu OS Náchod je navržen Rojšl Miroslav

7.Do výboru OS Náchod jsou navrženi: ing.Kwiecien Jiří,Florian Miloslav,Vik Jiří,Matyáš Matin.

8.Delegáti na podzimní konferenci OS Náchod s hlasovacím právem jsou: Vlček Václav,Lemberk Bohumil,Švorc Zdeněk,Hrdlička Josef,Slezák Jiří. V případě nepřítomnosti některého z nich je zastoupí kandidát do výboru OS Náchod.

9.Bude provedena výměna starého clubsystému Benzing přes zástupce fi.Benzing a chovatelé používající EKS Benzing doplatí potřebnou částku.Nově příchozí chovatel ,který bude používat clubsystém Benzing spolku je povinen zaplatit stejnou částku jako stávající chovatelé.Při odchodu,ukončení činnosti nebo užívání jiného systému EKS nemá chovatel nárok na vrácení vloženého doplatku.

10.Předseda MS Náchod Bohumil Lemberk zajistí potřebné

doklady ke změně názvu a sídla spolku na:

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,místní spolek České Skalice,se sídlem Nyklíčkova 341,552 03 Česká Skalice. IČ: 056 76 827.

11.Matyáš Martin zajistí opravu poškozené střechy na budově ZS v České Skalici

Ad13. Předseda Bohumil Lemberk poděkoval za účast a schůzi v 19:30 ukončil.

Vypracoval: J.Vik schválil: B.Lemberk

Přílohy: Prezenční list