Zápis z členské schůze z 4.12.2021

4.12.2021

Zápis z členské schůze MS Náchod 0132

Konané dne 4.12.2021 v ZS MS Náchod, Nyklíčkova 341,Česká Skalice od 17 hodin.

Program:  1. Přivítání

                  2. Prezence

                  3. Žádost chovatelů OS Vysočina k přijetí do MS Náchod, OS Náchod

                  4. Návrh na zvýšení členských příspěvků do OS Náchod

                  5. Návrh závodního plánu 2022 verze 1. a 2.

                  6.  Termín konference OS Náchod

                  7. Volba delegátů na konferenci OS Náchod

                  8. Návrh na pořádání výstavy OS Náchod

                  9. Zpráva předsedy MS Náchod ke stavu změny sídla a názvu MS

                 10. Projednání nevhodného chování člena MS Náchod

                 11. Diskuze

                 12. Závěr

                 13. Usnesení

Ad1. Předseda B.Lemberk přivítal členy MS Náchod a hosty z Kudowy

         Dále se ujal slova M.Rojšl ,který dále řídil schůzi

Ad2. Přítomno 17 členů omluveno 10

          M.Matyáš požádal o doplnění programu schůze – vyhodnoceni sezóny  OS Náchod

         2020

Ad3. J.Vik přednesl žádost 6 chovatelů OS Vysočina,kteří písemně požádali o přijetí do MS         Náchod/ OS Náchod   a to : Kučera Oldřich,Novotný Vlastimil,Král Karel,Rozsypal Radek,Vávra Pavel,Vávra Josef.

Hlasování: 13 pro, 1 proti, 3 zdrželi

Ad4.  Výbor OS Náchod navrhl výši příspěvků 1400 Kč/rok do pokladny OS Náchod což činí 116,70 Kč měsíčně. M.Matyáš vysvětlil podrobně důvod tohoto navýšení.Členové MS navrhli částku 1000 Kč/rok

Hlasování 1000Kč/rok: 12 pro, 2 proti,3 zdrželi

Ad5. Výbor OS navrhl dva letové plány 2022  ve verzi 1 a 2

Hlasování : verze 1   pro 0

                    verze 2    pro 17

Ad6. Výbor OS Náchod oznámil termín konání konference  dne 18.12.2022 od 10 hodin v ZS Česká Skalice, Nyklíčkova  341.

Ad7. Delegáti nominovaní na konferenci OS Náchod

          př. Macek, př. Souček, př. Janků Petr, př. Ott, př. Vlček, př.Vik

Hlasování: 11 pro, 6 zdržel

Ad8.Výbor OS Náchod navrhl MS Náchod pořádat výstavu OS Náchod v prostorách ZS MS.

M.Matyáš se navrhl jako garant výstavy a zajistil by přípravu prostorů v ZS

Hlasování: 16 pro, 1 zdržel

Ad9. Předseda MS B.Lemberk  objasnil důvody proč dosud neproběhla změna názvu a sídla spolku, kde hlavním důvodem není platná rezignace bývalého předsedy P.Balihara.

Ad 10. Členové MS Náchod projednali nevhodné chování a vystupování člena MS k jiným chovatelům . Upozornili,že při pokračování tohoto chování mu může být navrženo aby, opustil MS Náchod.

Ad.11  Doplnění programu – vyhodnocení sezóny OS Náchod 2020

M.Matyáš navrhl MS Náchod garanci na vyhodnocení sezóny OS Náchod 2020.

Hlasování: 9 pro, 4 proti, 4 zdržel

Ad12.  Diskuze probíhala k sezóně 2022, budoucnosti PH v ČR a organizačních  věcech. M.Rojšl  seznámil chovatele o průběhu on-line konference  ČSCH PH.

Ad13. Předseda poděkoval za účast a členskou schůzi MS Náchod v 19:30 ukončil.

USNESENÍ

Členská schůze MS Náchod se usnesla

1. Do MS Náchod jsou přijati tito chovatelé: Kučera Oldřich, Novotný Vlastimil, Král Karel, Rozsypal Radek, Vávra Pavel, Vávra Josef.

2. Členská schůze MS Náchod odsouhlasila roční poplatek do OS Náchod ve výši 1000 Kč/rok.

3. Letový plán 2022 byl odsouhlasen ve verzi 2.

4. Výstavu OS Náchod pořádá MS Náchod v ZS Česká Skalice, Nyklíčkova 341. Přípravu prostorů na výstavu OS Náchod zajistí M.Matyáš

5. Předseda MS Náchod  B.Lemberk dořeší změnu sídla a názvu spolku

6. Konference OS Náchod se účastní tito delegáti: Macek Vladimír ,Souček Bohuslav ,Janků Petr ,Ott Milan, Vlček Václav, Vik Jiří.

7.Chování člena MS Náchod nebude nadále tolerováno.

8. Martin Matyáš je garant pro vyhodnocení sezóny OS Náchod 2020.

Vypracoval: Vik Jiří                                                                   schválil: Lemberk Bohumil

Přílohy: prezenční list.