Zápis z členské schůze

7.5.2022

Zápis z členské schůze MS Náchod 0132

Konané dne 7.5.2022 v ZS MS Náchod, Nyklíčkova 341,Česká Skalice od 20 hodin.

Program: 1.Přivítání

                 2. Prezence

                 3. Žádost chovatele o přijetí do MS Náchod.

                 4. Cena rodových kroužků na rok 2023.

                 5. Závěr

                 6. Usnesení

                 

Ad1. Místopředseda M.Rojšl přivítal členy MS Náchod a schůzi ve 20 hodin zahájil. Program nikdo nedoplnil.

Ad2. Přítomno 17

Ad3. Do MS Náchod 0132 žádá o přijetí chovatel PH Martin Fojtík ,který  nebyl členem ČMS CHPH.

Hlasování: 17 pro

Ad4. Výbor MS Náchod navrhuje za rodový kroužek 2023 částku 4Kč/ks

Hlasování: 17 pro

Ad5. Místopředseda M.Rojšl poděkoval za účast a schůzi ve 20:30 hodin ukončil.

Předseda MS Náchod B.Lemberk oznámil,že pro další volební období nebude kandidovat do žádné funkce výboru MS. Tajemník  J.Vik  také nebude kandidovat do výboru MS . P.Viková ukončí ke dni 31.12.2022 členství V MS Náchod.

USNESENÍ

Členská schůze MS Náchod se usnesla:

1. Do MS Náchod byl přijat ke dni 7.5.2022  pan. Martin Fojtík

2. Cena rodového kroužku 2023 je 4Kč/ks

Zapsal: J.Vik                                                            Schválil: B.Lemberk