Zápis z členské schůze

28.12.2022

Zápis z členské schůze MS Náchod 0132

konané dne 28.12.2022 v Horní Radechové od 14 hodin

 

program: 1. Zahájení

                2.Prezence

                3.Žádost o přijetí nových členů MS Náchod

                          př. Miloše Javůrka př.Pavlíny Vikové.

                4. Závěr

Ad1.  Předseda MS Náchod Martin Matyáš přivítal členy MS a schůzi ve 14 hodin zahájil.

Ad2.  Přítomno 17 členů, nebyl doplněn další bod programu.

Ad3.   Žádost o přijetí do MS Náchod  Miloše Javůrka a Pavlíny Víkové

 

Výsledky hlasování:   Javůrek Miloš                 PRO     11.

                                                                            PROTI  6

                                    Viková Pavlína                PRO     12

                                                                             PROTI  5

Ad.4. Předseda poděkoval za účast a schůzi v 15 hodin ukončil,

USNESENÍ

Schůze MS Náchod se usnesla:

Žadatelé p.Miloš Javůrek a paní Pavlíná Viková jsou přijati za členy MS Náchod 0132 od 1.1.2023

 

 

 

 

Zapsal: Miroslav Rojšl                           Schválil: Martin Matyáš