Zápis z členské schůze z 10.1.2017

10.1.2017

                      ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE MS NÁCHOD Č.1/2017

 

Místo konání : Jaroměř , restaurace Corado

Termín : 10.1.2017  v 18,00

 

Program schůze:

  1. Zahájení – předseda MS Náchod př. Balihar přivítal všechny přítomné a nechal odsouhlasit navržený program schůze. Nebyly žádné připomínky a program byl schválen.
  2. Presentace
  3.  – přítomní: Balihar,Kandra,Rojšl,Vlček,Kwiecin,Florian,Kvíčera,Souček,Hrdlička,Syrovátko,

      Matyáš,Slezák,Macek,Foret

             -  omluvení: Švorc,Vik,Kaněra,Lemberk

 

  1. Zápis z minulé schůze – schůze byla volební s jasnými výsledky , proto se zápis nečetl
  2. Informace předsedy:

 – úspěšně byly spuštěny internetové stránky MS Náchod. Zatím jsou ve výstavbě a budou postupně doplněny -  http://msnachod0132.pecos.cz/

-  každý z chovatelů si určí , jaké informace ke své osobě budou na stránkách zveřejněny

      - závěry z konference OS , předseda upozornil na důsledné dodržování ZŘ v NS

      - závěry ze schůze výboru OS – výběrové řízení na nového dopravce holubů

      - ptačí chřipka, zákaz pouštění holubů k proletům

      - v listopadu bylo řádně zažádáno o přidělení. Vyřizuje vedení ČSCHPH.

      6.  Letový plán 2017 –

         Výcvikář OS př. Florian seznámil členy s návrhem LP , který presentuje výbor OS.

         Také byly představeny další dva návrhy z Podbřeží a Letohradu.

       Členové MS Náchod odhlasovali 14/0 podporu návrhu výboru OS. Jediná výhrada je     k vypouštěcímu místu Mělník. Žádáme vycvikáte o zvolení vhodnějšího místa – ve směru.

  1. Příprava výroční schůze –

Informace podal výcvikář MS př. Rojšl. Termín výročky je stanoven na 11.2.2017.

Bude se konat na tradičním místě v restauraci na Pavlišově od 16,00.

  1. Diskuse –Diskutovalo se hlasitě a ne příliš věcně napříč celým sálem o všech tématech .
  2. Předseda ve 20,00 schůzi ukončil                                                                                                   Zapsal: Pavel Balihar