Zápis z členské schůze z 16.3.2018

16.3.2018

Zápis 2/2018

z členské schůze konané v České Skalici v ZS středisku MS CHPH Náchod dne 16.3.2018 od 18 hodin.

program: 1. přivítání

2. presentace

3. volba předsedy MS Náchod 0132

4. vztahy mezi chovateli

5. zpráva pokladníka

6. objednávka rodových kroužků na rok 2019

7. seznámení s návrhem letového plánu 2018

8. volba delegátů na konferenci OS Náchod

9. diskuze

10. závěr

 

Ad.1 místopředseda MS CHPH Náchod přivítal účastníky,přečetl program a schůzi zahájil.

-program byl schválen.

Ad2. přítomných 15 omluveno 8

Ad3. výbor MS CHPH Náchod 0132 navrhl na funkci předsedy Bohumila Lemberka

15 pro.

Předsedou MS CHPH Náchod 0132 byl zvolen Bohumil Lemberk

Ad.4 předseda B.Lemberk informoval přítomné o nutnosti dodržování slušného chování a vzájemného respektu mezi chovateli.

Ad.5 pokladník ing.J.Kwiecien poděkoval chovatelům za uhrazení plateb.Peníze je vhodnější zasílat na účet spolku.

Ad.6 chovatelé si objednali rodové kroužky na rok 2019

Ad.7 výcvikář MS Náchod M.Rojšl seznámil chovatele s návrhem letového plánu na sezónu 2018,který vypracoval výcvikář OS Náchod př.Florian

Ad.8 na konferenci OS Náchod,která se koná v Podbřezí 25.3.2018 od 14 hodin byli vybráni delegáti:

M.Matyáš

B.Lemberk

J.Vik

B.Souček

J.Kvíčera

Ad.9 diskutovalo se o novém přepravci,závodním plánu,výstavy OS Náchod,chodu OS a chovatelských záležitostech.

Ad.10 předseda B.Lenberk poděkoval za účast a schůzi ukončil.

 

 

vypracoval: J.Vik schválil:B.Lemberk

 

přílohy: presentační list.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis 2/2018

z členské schůze konané v České Skalici v ZS středisku MS CHPH Náchod dne 16.3.2018 od 18 hodin.

program: 1. přivítání

2. presentace

3. volba předsedy MS Náchod 0132

4. vztahy mezi chovateli

5. zpráva pokladníka

6. objednávka rodových kroužků na rok 2019

7. seznámení s návrhem letového plánu 2018

8. volba delegátů na konferenci OS Náchod

9. diskuze

10. závěr

 

Ad.1 místopředseda MS CHPH Náchod přivítal účastníky,přečetl program a schůzi zahájil.

-program byl schválen.

Ad2. přítomných 15 omluveno 8

Ad3. výbor MS CHPH Náchod 0132 navrhl na funkci předsedy Bohumila Lemberka

15 pro.

Předsedou MS CHPH Náchod 0132 byl zvolen Bohumil Lemberk

Ad.4 předseda B.Lemberk informoval přítomné o nutnosti dodržování slušného chování a vzájemného respektu mezi chovateli.

Ad.5 pokladník ing.J.Kwiecien poděkoval chovatelům za uhrazení plateb.Peníze je vhodnější zasílat na účet spolku.

Ad.6 chovatelé si objednali rodové kroužky na rok 2019

Ad.7 výcvikář MS Náchod M.Rojšl seznámil chovatele s návrhem letového plánu na sezónu 2018,který vypracoval výcvikář OS Náchod př.Florian

Ad.8 na konferenci OS Náchod,která se koná v Podbřezí 25.3.2018 od 14 hodin byli vybráni delegáti:

M.Matyáš

B.Lemberk

J.Vik

B.Souček

J.Kvíčera

Ad.9 diskutovalo se o novém přepravci,závodním plánu,výstavy OS Náchod,chodu OS a chovatelských záležitostech.

Ad.10 předseda B.Lenberk poděkoval za účast a schůzi ukončil.

 

 

vypracoval: J.Vik schválil:B.Lemberk

 

přílohy: presentační list.