Zápis z členské schůze z 21.5.2018

21.5.2018

Zápis z členské schůze z 21.5.2018

Zápis3/2018

Z členské schůze konané 21.5.2018 v ZS Česká Skalice od 20:15 hodin.

Program:

1.přivítání

2.presentace

3.sídlo MS Náchod 0132

4.změna názvu spolku

5.ochrana osobních údajů na stránkách MS Náchod

6.závěr

Ad1.  Předseda přivítal účastníky a přečetl program.

-program byl schválen

Ad.2 přítomných 18,omluveno 5.

Ad3. Předseda přednesl návrhy na změnu sídla MS Náchod 0132 a to na MÚ Česká Skalice nebo v budově ZS MS Náchod patřící firmě AGRO Česká Skalice

-18 pro budovu ZS MS Náchod v České Skalici.

-potřebné úkony zajistí předseda MS Náchod B.Lemberk

Ad4. Předseda přednesl návrh na změnu MS Náchod 0132 na MS Česká Skalice z důvodu,že k městu Náchod MS nemá žádné vazby.

-18 pro změnu na MS Česká Skalice

-potřebné věci zjistí tajemník J.Vik na ČMS CHPH

Ad5.J Vik informoval chovatele o novém nařízení EU pod zkradkou GDPR ,které vstupuje v platnost 25.5.2018

-chovatelé souhlasí se zveřejněním osobních údajů na internetových stránkách MS Náchod v nynější podobě.

-18 pro.

Ad6.Předseda poděkoval za účast a schůzi ukončil.

Přílohy: presentační list

vypracoval: J.Vik                   schválil:B.Lemberk