Zápis z členské schůze z 22.11.2019

22.11.2019

Zápis 4/2019

Z členské schůze MS Náchod 0132 konané dne 22.11.2019  od 18 hodin v ZS Česká Skalice

Program: 1. Přivítání

                  2. Prezence

                  3. Zabezpečení Výstavy OS Náchod

                  4. Usnesení

                  5. Závěr

Ad1. Místopředseda M.Rojšl přivítal členy,přečetl program a schůzi zahájil.

Program byl schválen.

Ad2. Přítomno 21 omluveno 6

Ad3. Chovatelé MS Náchod se dohodli na termínech přípravy výstavy OS Náchod a rozdělení funkcí.

Ad 5. Schůze MS se usnesla:

1.Chovatelé MS Náchod se zúčastní příprav na výstavu OS Náchod v pátek 6.12.2019  v  Motorestu u Lípy ve Svinišťanech od 18 hodin.

2.Členům MS Náchod je vstup na výstavu bez poplatku.

3.Výstavní výbor je složen:

Předseda: Rojšl Miroslav

Jednatel: Vik Jiří

Pokladník: ing.Kwiecien Jiří

Garant: Matyáš Martin

4.Posuzovatel standartních holubů je Foret Josef

    Zapisovatel je Lemberk Bohumil

 

Ad5. Předseda B.Lemberk poděkoval za účast a schůzi v 19:15 ukončil.

Vypracoval: J.Vik                       Schválil: B.Lemberk