Zápis z členské schůze z 26.11.2017

26.11.2017

Zápis z členské schůze z 26. 11. 2017

Místo konání-ZS v České Skalici od 16 hod.

Program schůze:

1.Zahájení

2.Presentace

3.Odběr IZ pro rok 2018

4.Předání funkce předsedy MS Náchod

5.Informace z konference OS Náchod

6.Závodní sezóna 2018

7.Diskuze

8.Závěr

 

1,místopředseda B.Lemberk přivítal přítomné a schůzi zahájil

2, Přítomných 18  omluveno 5

3, J.Vik sepsal odběratele IZ pro rok 2018

4,odstupující předseda MS Náchod P.Balihar předal funkci  s potřebnými dokumenty místopředsedovi B.Lemberkovi a informoval ho o dalším postupu.

5,delegáti a členové výboru OS informovali o dění na konferenci OS Náchod- příspěvek na rok 2018 je 300kč,mezi zástupci jednotlivých MS došlo ke shodě směru na KT,společných startech nebo kooperacích se sousední OS na ST .DT podle plánu MDTVČ

6.členové MS Náchod se dohodli pro závodní sezónu 2018 takto:

Na KT letět směr závodů Chomutov-Krajková

Na ST chtějí společné starty nebo kooperace směr Bamberg-Gotha

a zachovat vypouštěcí místo Bayreuth

Na DT letět podle plánu  MDTVČ

7,diskutovalo se o možnostech přepravy PH na závody 2018.

8.místopředseda B.Lemberk poděkoval za účast a schůzi ukončil.

Přílohy: presentační list.

 

Zapsal: J.Vik                                                       schválil:B.Lemberk