Zápis z členské schůze z 29.10.2017

29.10.2017

Zápis z členské schůze z 29.10.2017

Místo konání ZS v České Skalici od 17 hod.

Program schůze:

  1. Zahájení
  2. Presentace
  3. Výstava OS Náchod
  4. Výběr delegátů na konferenci OS Náchod
  5. Doplnění člena výboru
  6. Dočerpání dotace
  7. Vyhodnocení sezóny 2017 MS Náchod
  8.  Diskuze

 

 

1, Místopředseda B.Lemberk přivítal přítomné a schůzi zahájil.

  -  Informoval přítomné o přání ZS Náchod 2-Kudowa hlasovat o vnitřních  záležitostech OS Náchod –  na tuto možnost se delegáti informují na konferenci.

2,Přítomných 13 omluveno 9

3,MS Náchod má zájem na uspořádání Výstavy OS.Delegáti se budou informovat na podmínky na konferenci OS

 př.J.Foret se informuje o možnosti vystavovat u ČSCH v areálu v České Skalici.

4,Delegáti na konferenci OS Náchod která se koná v Podbřezí dne 5.11.2017 od 14 hodin.

př.Vik  př.Vlček  př.Matyáš  př.Hrdlička  př.Švorc

5,Přítel V.Macek byl zvolen členem výboru MS Náchod.

- přítomní berou na vědomí informaci rezignace předsedy P.Balihara.Tato rezignace nabyde platnosti až bude provedena podle stanov ČMSCHPH § 22

a Jednacího řádu článek 11. S odstupujícím předsedou projedná př.Lemberk

6, př. Matyáš zajistí dočerpání dodace zakoupením desek na stěnu budovy v České Skalici

7, př.Rojšl zajistí sál v pohostinství u Vlčků na Pavlišově k vyhodnocení sezóny 2017 společně se ZS Náchod 2-Kudowa.O termínu  bude informovat.

8,Diskutovalo se o vhodnosti některých vypouštěcích míst,přepravě,kooperace se sousední OS .

B.Lemberk poděkoval za účast a schůzi ukončil.

Přílohy: presentační list

 

 Zapsal: M.Rojšl                                    schválil: B.Lemberk