Zápis z členské schůze z 9.11.2018

9.11.2018

Zápis 4/2018

Z členské schůze MS Náchod konané v ZS Česká Skalice dne 9.11.2018 od 18 hodin.

Program: 1. Zahájení

                  2. Presentace

                  3. Volba delegátů na konferenci OS Náchod která se koná v 

                       Podbřezí dne 18.11.2018 od 14 hodin.

                   4. Doplňující volba kandidáta do výboru OS Náchod

                   5. Termín pořádání výstavy OS Náchod ve Svinišťanech

                   6. Volba výstavního výboru na výstavu OS Náchod

                   7. Návrh výboru MS Náchod na prominutí úhrady za spotřebované

                        gumičky a  doplatek za holuby př.M.Matyášovi  

                    8. Žádost členů MS Třebechovice př.Petra  a Zdeňka Janků o

                         hostování v OS Náchod na letovou sezónu 2019

                    9. Termín vyhodnocení Letové sezóny 2018 MS Náchod

                  10. Informace o společných startech z OS Pardubice a OS

                         Východočeská

                   11. Závěr.

Ad.1   Předseda B.Lemberk přivítal členy MS Náchod a kolegy z Kudowy,

           přečetl program a schůzi zahájil.

Ad.2 Presentace: přítomno 18, omluveno 5

Ad.3 Na konferenci OS Náchod byli vybráni delegáti: př.M.Matyáš,V.Vlček,

         J.Vik,J.Slezák,B.Souček

      MS  Náchod navrhuje zvýšit členský příspěvek pro rok 2019 do OS Náchod

      na částku 600kč.

Ad.4 Jako kandidát do výboru OS Náchod byl navržen př. J.Vik

         Hlasování: 16 pro, 2 zdrželi.

Ad.5 Předseda B.Lemberk informoval členy MS Náchod o zajištění výstavního

         sálu  s restaurací pro výstavu OS Náchod na 15.12.2018 ve Svinišťanech v 

         Motorestu U Lípy.

Ad.6 Do výstavního výboru pro výstavu OS Náchod byli schváleni:

         B.Lemberk     - předseda

         Ing.J. Kwiecien - pokladník

         V.Vlček           - jednatel

         M.Rojšl           -  garant

Ad.7 Výbor MS Náchod navrhl prominutí úhrad př.M.Matyášovi jako jednu

         z možností poděkování za pořádání akcí v MS Náchod v roce 2018 a 

         zabezpečování brigád na budově ZS v České Skalici.

       Hlasování: pro 18

Ad.8 Hlasování o hostování členů MS Třebechovice pod Orebem př.Petra a

         Zdeňka Janků pro letovou sezónu 2019 v OS Náchod

       Hlasování: pro 17

                          Zdržel 1

Ad.9 př.M.Rojšl informoval členy o termínu pořádání vyhodnocení Letové

         sezóny 2018 MS Náchod,které se uskuteční dne 17.11.2018  od 18 hodin

        v Pohostinství MÚ v Horní Radechové.

Ad.10 př. M Florian informoval o předběžném jednání s OS Pardubice a OS

        Východočeská na pořádání společných závodů ze ST a DT. Toto bude

        upřesněno až v uvedených OS proběhnou konference.

Ad.11př.  J.Vik poděkoval př. M.Florianovi za obstarání sponzorského daru

                 od firmy Impro  Zábrodí,J.Vik oznámil,že při zvolení do výboru OS Náchod končí z funkcí vedoucího ZS MS Náchod. Předseda B.Lemberk poděkoval za účast a schůzi ukončil.

                

 

Přílohy: presentační list

        Vypracoval: J.Vik                                                schválil: B.Lemberk