Zápis z členské schůze ze 14.3.2019

14.3.2019

Zápis 2/2019

Z členské schůze MS Náchod konané dne 14.3.2019 v ZS Česká Skalice od 17 hodin.

Program: 1. Přivítání

2. Prezence

3. Zpráva předsedy MS Náchod o stavu změny názvu a sídla

MS.

4. Návrh letového plánu 2019

5. Návrh na výpočet soutěží OS Náchod při

nesplnění podmínky 20 chov/150 holubů.

6. Volba delegátů na konferenci OS Náchod ,která se koná

dne 24.3.2019 od 14 hodin v Motorestu u Lípy ve

Svinišťanech.

7. Nové informace o novinkách a změnách v ČMS CHPH.

8. Diskuze

9. Závěr

Ad1. Předseda B.Lemberk přivítal členy MS Náchod s hosty a schůzi zahájil.

Ad2. Z počtu 23 členů přítomno 17, omluveno 6

Ad3. Předseda informoval o stavu věci změny názvu a sídla MS s tím,že mu tajemník ČMS CHPH doporučil zaslat dotaz na rejstříkový soud v Brně.

Ad.4 MS Náchod souhlasí s návrhem LP 2019 navrženým výcvikářem OS Náchod se změnou tratě z 16.6.2019-Krajková 2 na Chomutov.

Hlasování: 15 pro ,2 proti

Ad5. Návrh na výpočet soutěží OS při nesplnění podmínky 20 chov/150 holubů.

Hlasování: 5 pro, 1 proti, 11 zdrželo.

Ad.6 Na konferenci OS Náchod byli vybráni tito delegáti: př.Souček,př.Lemberk,př.Matyáš,př.Slezák,př.Syrovátko.

Ad.7 př.Vik informoval o změnách v ZŘ při změně členství chovatele a MS,o schválení rozdělení částky 500kč na člena na Zemské spolky.Rok 2019 je rokem volebním a volby do MS musí být uskutečněny do 20 října 2019.

Ad8. ing.Kwiecien sdělil konečný stav finančních prostředků MS. M.Matyáš nastínil činnost na brigádách pro rok 2019 a informoval o stavu vozíku a nástavby na přepravu holubů.

Ad.9 Předseda poděkoval za účast a v 18:15 schůzi ukončil.

USNESENÍ:

Schůze se usnesla:

1. delegáti na Konfereci OS Náchod konané 24.3.2019 od 14 hodin v Motorestu u Lípy jsou: př.Souček,př.Lemberk,př.Matyáš,př.Slezák,př.Syrovátko.

2.Delegáti MS Náchod na konferenci OS Náchod podpoří návrh LP 2019 navržený výcvikářem OS se změnou tratě z 16.6.2019 –Krajková na Chomutov.

3.Delegáti podpoří návrh,aby pro výpočet závodů a soutěží OS neplatila podmínka 20 chov/150 holubů.

Vypracoval: J.Vik schválil:B.Lemberk

Přílohy: prezenční list.