Zápis z volební konference OS Náchod

17.11.2019

Zápis z volební konference OS Náchod

Konané dne 17.11.2019 v Motorestu u Lípy ve Svinišťanech od 14 hodin.

PROGRAM: 1. Zahájení

                     2. Prezence

                     3. Volba volební a mandátové komise

                     4. Volba předsedy OS Náchod

                     5. Volba členů výboru OS Náchod

                     6. Volba předsedy a členů KRK

                     7. Volba JURY OS Náchod

                     8. Výstava OS Náchod

                     9. Diskuze

                    10. Usnesení

                    11. Závěr

Ad1. Slova se ujal př. M.Rojšl ,přivítal členy MS a hosty,přečetl program a schůzi ve 14 hodin zahájil.

Ad2. Přítomni zástupci MS Náchod,Trutnov a Podbřezí.

         Počet mandátů MS Trutnov 4

                                     MS  Náchod 5

                                     MS Podbřezí 3

Celkem 12 hlasů

Ad3. Do volební a mandátové komise byli navrženi:

         Předseda: ing.Zelenka Martin

         Členové: Urban Josef,Hušek Jiří

Hlasování: 12 pro.

 komise bude řídit průběh voleb.

Ad 4. Na předsedu OS Náchod byl navržen př. Miroslav Rojšl

Hlasování 12 pro.

Ad5. Za členy výboru OS Náchod byli navrženi:

        Zima Luboš           12 pro

        Jiří Vik                    12 pro

        ing.Kwiecien Jiří   12 pro

        Florian Miloslav    12 pro

        Matyáš Martin      12 pro

Ad6. Na předsedu KRK byl navržen:

         ing.Zelenka Martin   12 pro

         Na členy komise byli navrženi:

         Urban Josef                12 pro

         Hušek Jiří                    11 pro , 1 zdržel

Ad 7. Za členy JURY OS Náchod byl navržen výbor OS Náchod

Hlasování: 12 pro.

Ad8. Výstavu OS Náchod bude pořádat MS Náchod s pomocí chovatelů MS Trutnov a Podbřezí.Výstava se uskuteční dne 7.12.2019 v Motorestu u Lípy ve Svinišťanech.Příspěvek na pořádání výstavy pro MS Náchod je 3000kč,na ocenění 12 000kč.

Hlasování: 11pro, 1 zdržel

Ad 9. Předseda OS Náchod př.Rojšl poděkoval za zvolení.

          př. Vetecha se vyjádřil k závodu závod holoubat z Krajkové včetně absence videa ze  startu.    

      Odpověděl mu př.Matyáš ,že pro rok 2020 se bude snažit o zlepšení          

     přepravy,napájení,větrání a natáčení startu.Na toto mu odpověděl i        př.Florian.

ing.Kwiecien předběžně informoval o stavu peněžních prostředků OS.

př.Matyáš předběžně vypracuje kalkulaci ceny na montáž a instalaci ventilátoru na nástavbu.Vozík bude přepsán na ičo OS Náchod  po předložení potřebných dokladů.

Ad10. USNESENÍ:

Konference OS Náchod se usnesla:

Předseda OS Náchod :     Rojšl Miroslav

Místopředseda:                Zima Luboš

Tajemník:                           Vik Jiří

Pokladník:                    ing.Kwiecien Jiří

Výcvikář:                            Florian Miloslav

Dopravní referent:           Matyáš Martin

Předseda KRK:             ing.Zelenka Martin

Členové KRK:                    Urban Josef

                                            Hušek Jiří

JURY OS Náchod:             Členové výboru OS Náchod.

Výstavu OS Náchod bude pořádat MS Náchod  dne 7.12.2019 v Motorestu u Lípy ve Svinišťanech.Příspěvek na pořádání výstavy pro MS Náchod je ve výši 3000 kč.Na ocenění je 12000kč.

Hlasování: 12 pro.

Ad11. Předseda M.Rojšl poděkoval za účast a v 15:30 hod schůzi ukončil.

  

Vypracoval: J.Vik                                                   Schválil předseda OS M.Rojšl