Zápis z volební schůze MS Náchod z 11.10.2016

11.10.2016

Zápis z volební schůze MS Náchod 0132

Konané 11.10.2016 v Jaroměři od 18 hod.

 

Program schůze

1.Úvod

2.Presentace

3.Hlasování o programu-schválení/doplnění

4.Hlasování o způsobu volby-přímá/tajná

5.Volba volební komise

6.Diskuze

7.Volby

8.Výběr delegátů na konferenci OS

9.Závěr

.

Ad1.

Předseda přivítal chovatele a přečetl program.

Ad2.

Přítomni: P.Balihar,B.Lemberk,M.Rojšl,M.Florian,ing.J.Kwiecien,Š.Kandra,J.Vik,Z.Švorc,B.Souček,M.Syrovátko,V.Vlček,V.Macek,J.Foret,M.Matyáš,J.Slezák,J.Kvíčera,J.Hrdlička

Omluveni:

J.Rais,J.Kaněra,M.Ott,J.Lemberk,J.Řezníček,V.Bořek

Ad3.

Program byl schválen 16hlasy.

Ad4.

Byla schválena přímá volba:13pro,2proti,1zdržel

 

 

 

Ad5.

Do volební komise byli navrženi: předseda M.Rojšl

Členové:B.Lemberk,M.Matyáš

Komise byla zvolena :13pro,3zdržel

Ad6.

P.Balihar a ing.J.Kwiecien objasnily okolnosti startu závodu K.Vary 25.8.2016

P.Balihar seznámil chovatele s problematikou OS Náchod a informoval o opětovné kandidatuře na předsedu MS Náchod za těchto podmínek:

1.Členská schůze podpoří kandidáty MS Náchod

2.Podpoříme kandidáty MS Trutnov na konferenci OS Náchod

3.Na konferenci budeme hlasovat 5/0

Ad7.

Do výboru OS Náchod byli zvoleni: ing.J.Kwiecien 16 pro/1 zdržel

M.Florian 13 pro/4 zdržel

M.Rojšl 13 pro/4 zdržel

 

Kandidáti na předsedu MS Náchod: J.Foret 0 pro/12 proti/5 zdržel

P.Balihar 15 pro/2 zdržel

Předsedou MS Náchod byl zvolen Pavel Balihar.

Kandidáti do výboru MS Náchod: J.Vik 15 pro/1 proti/ 1 zdržel

ing.J.Kwiecien 16 pro/1 zdržel

M.Rojšl 16 pro/1 zdržel

B.Lemberk 14 pro/1 proti/2 zdržel

Kandidáti byli zvoleni.

 

 

 

 

 

Kandidáti do revizní komise MS Náchod: předseda:M.Matyáš 16 pro/1 zdržel

člen:J.Slezák 16 pro/1 zdržel

B.Souček 16 pro/1 zdržel

Kandidáti byli zvoleni.

Výsledek hlasování přednesl předseda volební komise M.Rojšl

Ad8.

Delegáti na konferenci OS Náchod která se bude konat v Podbřezí 23.10.2016 od 14 hodin.

P.Balihar,B.Souček,M.Syrovátko,V.Macek,J.Slezák ,M.Matyáš –náhradník

MS Náchod navrhuje výboru OS vypracovat smlouvu s dopravcem PH a zrušit podmínku“jet do místa startu PH za každých podmínek“.

Ad 9.

Předseda P.Balihar poděkoval za účast a schůzi ukončil.

Zapsal J.Vik

Schválil předseda MS Náchod Pavel Balihar