Zápis z výroční členské schůze

14.2.2020

Zápis 1/2020

Z Výroční členské schůze MS Náchod konané dne 14.2.2020 od 17 hodin v Motorestu u Lípy ve Svinišťanech

Program: 1. Přivítání

                  2. Prezence

                  3. Seznámení s programem

                  4. Přivítání nových členů MS Náchod

                  5. Zpráva předsedy

                  6. Zpráva místopředsedy (výcvikáře)

                  7. Zpráva pokladníka

                  8. Zpráva předsedy RK

                  9. Diskuze

                10. Závěr

Ad1. Předseda B.Lemberk přivítal členy MS Náchod a hosty a schůzi zahájil

Ad2. Z 27 členů přítomno 23, omluveno 4 

Ad3. Předseda přečetl program schůze. Program nebyl doplněn.

Ad4. Předseda přivítal nové členy, kteří vstoupili do MS Náchod.

Ad5. Předseda informoval členy MS Náchod o probíhající změně názvu MS a sídla spolku.Bylo zažádáno o dotace pro MS. Poděkoval za reprezentaci chovatelům MS ,kteří vystavovali na CV ČR v Brně a gratuloval Petrovi Janků za vynikající umístění v kategoriích standart holoubata.

Ad6. Místopředseda M.Rojšl přivítal členy MS Náchod a zhodnotil letovou sezónu 2019.Poděkoval chovatelům MS za reprezentaci OS Náchod na CV ČR v Brně 2020.Informoval o umístění OS Náchod. Blahopřál Petrovi Janků k umístění na CV ČR 2020,kde v kategorii „standart mladí“ H obsadil 1,2 místo  a  HE 1,2,3 místo. Předal mu ocenění ze SEV Brno 2020 za 1místo v kategorii „standart mladí“ HE. Popřál chovatelům do sezóny 2020 hodně zdraví a úspěchů.

Ad7. Pokladník ing.Kwiecien podrobně informoval o stavu finančních prostředků MS Náchod.

Ad8. Předseda RK M.Matyáš přednesl zprávu o kontrole pokladny MS,kde nebyly shledány žádné nedostatky.

Ad9.př. Matyáš se dotazoval na program konference ČMS CHPH a jak bude hlasovat předseda OS Náchod, navrhl možnost pro méně úspěšné chovatele v závodech vytvoření „druhé ligy“, informoval o stavu budovy ZS v České Skalici, kde musí být provedeny nutné opravy, př. Vik objasnil pravděpodobné důvody proč OS Náchod končí na spodních místech v mistrovství OS ČR. Dále se diskutovalo o závodním plánu 2020.

Ad10. Předseda B.Lemberk poděkoval za účast a schůzi v 18:30 ukončil.

Přílohy: prezenční list.

vypracoval: J.Vik                                                                                               schválil: B.Lemberk