Zápis z výroční členské schůze

11.6.2023

Zápis z výroční schůze MS Náchod konané 11.2.2023 od 16.00. V pohostinství na Bakově.

Program: 1.Přivítání.2.Prezence.3.Zprávy členů výboru.4.Doplatky sezony 2022.5.Výhled sezony 2023.6.Zpráva revizní komise.7.Diskuze.8.Závěr.

Schůzi zahájil M.Rojšl a vyzval přítomné k minutě ticha za zemřelého Milana Syrovátka,který nás opustil 8.2.2023.

 

Ad1.Výcvikář M. Rojšl podal zprávu o proběhlé sezoně 2023

Ad.2.Pokladník J.Kwicien podal podrobnou zprávu o stavu pokladny M.S.

Ad.3.Předseda M.Matyáš informoval o výhledu sezony 2023.

a případné spolupráci s MS Poddoubraví.

Ad.4.Předseda revizní komise př.Florián informoval o kontrole pokladny MS Náchod.

Ad.5.Diskuze:Postupně diskutovali Florián,Kwicien,Macek,Slezák, Vlček,Rojšl, Matyáš.

Ad.6.Závěr: Předseda Martin Matyáš schůzi ve 20.00.hod.ukončil.

Vypracoval: M.Rojšl Schválil:M.Matyáš