Zápis z Výroční členské schůze z 11.2.2017

11.2.2017

Výroční členská schůze MS Náchod

Č.2/2017

Místo konání: Pavlišov

Dne: 11.2.2017

Návrh programu:

1.Přivítání

2.Presentace

3.Zpráva předsedy

4.Zpráva výcvikáře

5.Zpráva pokladníka

6.Zpráva předsedy RK

7.Diskuze

 

1.Předseda MS Náchod P.Balihar přivítal hosty a členy MS a popřál jménem výboru př.Florianovi k jeho životnímu jubileu

2.Presentace:

-přítomno 17 ,omluveno 6

- program byl schválen 17 hlasy

3.Zpráva předsedy:

- předseda P.Balihar shrnul dění v MS Náchod za rok 2016

- nové ZS v Náchodě

- presentace chovu PH na výstavách v České Skalici a Náchodě

- připoměl volby do všech složek OS Náchod

- MS Náchod bylo přiděleno IČO – viz rejstřík spolků

- žádost o dotace v roce 2017 podá výbor MS

- omezení při výskytu „ptačí chřipky“

- zřízení běžného účtu pro MS – předseda+pokladník

4.Zpráva výcvikáře:

- výcvikář MS př.M.Rojšl zhodnotil sezónu MS Náchod 2016 jako úspěšnou i s dobrou reprezentací našich chovatelů na CV CHPH v Lysé nad Labem a popřál do roku 2017 mnoho úspěchů.

5.Zpráva pokladníka:

- pokladník ing.J.Kwiecien přednesl obsáhlou zprávu o platbách a výdajích MS a stavu pokladny.

6. Zpráva předsedy RK

- předseda RK př.M.Matyáš provedl kontrolu pokladní knihy a poděkoval pokladníkovi ing.Kwiecinovi za vzorné vedení účetnictví

- požádal předsedu MS spolku o schvalování účetních dokladů svým podpisem:- bude prováděno.

6.Diskuze:

- př.Florian navrhl změnu vypouštěcího místa nácviku Mělník na Neratovice - nebylo hlasováno

- př.Balihar informoval o sponzorování podkladové lepenky do košů pro rok 2017

- po diskuzi o navýšení příspěvků MS bylo navržena částka 400 kč.

- hlasování 13pro, 1 proti, 3 zdrželi

- příspěvky do MS pro rok 2017 jsou 400 kč.

- př.Matyáš navrhl úpravu ZS v Náchodě při špatném počasí

- zjistí př.Balihar

Předseda př.P.Balihar poděkoval za účast a schůzi ukončil.

Přílohy:

  • Presentační listina

  • Kopie výpisu o přídělení IČO

 

 

 

Vypracoval: J.Vik schválil: P.Balihar