Zápis z ustavující schůze výboru 8.11.2016

8.11.2016

Zápis z ustavující schůze výboru MS Náchod

Konané 8.11.2016 v Jaroměři od 17hod.

 

Program schůze

1.Zahájení

2.Presentace

3.Slovo předsedy

4.rozdělení funkcí členů výboru

5.předání funkce tajemníka

6.závěr.

Ad1.

Předseda P.Balihar přivítal členy výboru MS Náchod a přečetl program.

Ad.2

Přítomni:

P.Balihar,B.Lemberk,J.Vik,M.Florian,M.Rojšl,ing.J.Kwiecien,M.Matyáš

Ad.3

Předseda P.Balihar informoval členy výboru o potřebných dokumentech pro získání IČO a sídla MS Náchod,které navrhne ke schválení na členské schůzi.

 

Ad.4

Členové výboru si rozdělili funkce takto:

Místopředseda- B.Lemberk

Tajemník - J.Vik

Výcvikář - M.Rojšl

Pokladník - ing.J.Kwiecien

Předsedou KRK je M.Matyáš.který byl zvolen na Volební schůzi 11.10.2016

Ad.5

Př.Florian předal funkci tajemníka př.Vikovi a nadále povede evidenci a rozdělování rodových kroužků PH MS Náchod

Ad6.

Výbor schválil vytvoření internetových stránek MS Náchod-zajistí př.Vik a předloží návrh výboru.

př.Rojšl zajistil ocenění na vyhodnocení letové sezony 2016,která se bude konat 9.12.2016 v Pohostinství u Vlčků na Pavlišově od 17 hod.

předseda P.Balihar poděkoval za účast a schůzi ukončil.

 

 

Vypracoval: J.Vik scválil: P.Balihar