Zápis ze schůze Výboru MS Náchod

9.10.2021

Zápis ze schůze výboru MS Náchod 0132

Konané dne 9.10.2021 v ZS Česká Skalice,Nyklíčkova 341 od 18:45 hod.

Program: 1. přivítání

                  2. prezence

                  3. zhodnocení sezóny 2021

                  4. organizační věci

                   5. vyhodnocení  sezóny 2020-2021

                   6. Diskuze

                   7. závěr

                   8. usnesení

Ad1. Místopředseda M.Rojšl přivítal členy výboru MS Náchod a schůzi v 18:45 zahájil.

Ad2. Přítomni: Rojšl Miroslav, Vik Jiří, ing. Kviecien Jiří, předseda  KRK Matyáš Martin.

          Omluveni: Viková Pavlína

          Nedostavil: Lemberk Bohumil

Ad3. M.Rojšl zhodnotil sezónu 2021 z JV Směru

Ad4. Předseda  Lemberk Bohumil se pokusí zajistit dotace pro MS Náchod.

Ad5. Vyhodnocení sezóny 2020-2021 se uskuteční v nejbližším termínu

Ad6. Bylo předneseno , že počty nasazovaných holubů na závody od chovatelů MS Náchod nejsou podle očekávání. Dosud není vyřešeno přejmenování spolku u Rejstříkového soudu v Brně a tento stav trvá neúměrně dlouho , člen výboru upozornil na nevhodné chování chovatele k ostatním členům MS Náchod a hostům.

Ad7.Místopředseda poděkoval za účast a schůzi v 19:30 ukončil.

USNESENÍ:

Výbor  MS Náchod 0132 se usnesl

1. předseda MS Náchod Bohumil Lemberk se pokusí zajistit dotace a sponzorské dary pro MS Náchod a zjistí stav změny názvu a sídla spolku MS u Rejstříkového soudu v Brně.

2. Vyhodnocení sezóny 2020 a 2021 v MS se uskuteční v nejbližším termínu. Místo zajistí Miroslav Rojšl.

3.Na členské schůzi se projedná nevhodné chování člena MS Náchod

4. KRK MS Náchod bude kontrolovat plnění všech usnesení .

Vypracoval: J.Vik                                                                             schválil: M.Rojšl