Zápis ze schůze Výboru OS Náchod

3.10.2020

Zápis ze schůze výboru MS Náchod 1/2020

Konané dne 3.10.2020 v ZS Česká Skalice od 12hod.

Prezence: Lemberk Bohumil,Rojšl Miroslav,Vik Jiří,Viková Pavlína, předseda KRK Matyáš Martin.

Omluven: ing.Kwiecien Jiří

Předseda Bohumil Lember přivítal členy výboru MS Náchod a schůzi ve 12 hodin zahájil.

- byl navržen program na členskou schůzi MS Náchod.

USNESENÍ:

Výbor MS Náchod se usnesl:

1. Program na členskou schůzi MS Náchod je:

       1.Přivítání

       2.Prezence

       3.Zvolení směru závodů pro rok 2021 (západ, jihovýchod )

       4.Volba delegátů na Oblastní konferenci ( 6 delegátů)

       5.Návrh na uspořádání Oblastní výstavy

       6.Diskuze

       7.Závěr

Členská schůze se uskuteční do konce měsíce října podle situace s koronavirem, termín bude upřesněn.

Předseda poděkoval za účast a schůzi ve 12:45 ukončil.

Vypracoval: J.Vik                                               Schválil: B.Lemberk